• ŠKOLSKÁ RADA

   • Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy. skolska_rada.pdf

     

   • CO JE POSLÁNÍM ŠKOLSKÉ RADY

   • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

    b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školky

    c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

    d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

    e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

    f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

    g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

    h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajíc státní správu ve školství a dalším orgánům správy

     

   • ČLENOVÉ

   • Z řad zákonných zástupců:

    paní Soňa Jenčová

    paní Markéta Eliášová

     

    Za pedagogy byly zvoleni:

    Mgr. Věra Grünwaldová (1. stupeň)

    Mgr. Kateřina Jurečková (2. stupeň)

     

    Zřizovatelem byly jmenováni: 

    pan Aleš Labík (starosta obce)

    Mgr. Vladimír Zicha (místostarosta obce)