• Metodik prevence:              Mgr. Kateřina Müllerová        email: k.mullerova@zskyselka.cz

   Výchovná poradkyně:         Mgr. Jana Jakabová               email: j.jakabova@zskyselka.cz

    

   Konzultace po předchozí telefonické domluvě - tel. 727 887 181

    

   Preventivní program 2021/22

   Hodnocení preventivního programu