• V mateřské probíhají logopedické chvilky pravidelně.

    Projekt "Logopedická třída v Mateřské škole Kyselka" navazuje na RP Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.

    Díky projektu Logopedická třída v MŠ jsme rozšířili stávající aktivity a zajistili intenzivní logopedickou péči pro děti s vadou řeči. Současně došlo ke zlepšení pracovního prostředí a k vybavení dalšími logopedickými pomůckami. Podařilo se též proškolit dalšího pedagogického pracovníka - Logopedického asistenta - primární logopedické prevence ve školství.

    Díky moderním výukovým metodám se nám podařilo snížit počet předškolních dětí s vadou výslovnosti.

    Nabízené činnosti pro Logopedické chvilky

    Řeč má pro vývoj dítěte a jeho fungování v budoucím školním prostředí mimořádný význam. Umožňuje rozvoj myšlení, ovlivňuje kvalitu poznávání, učení. Neméně důležitý je i sociální aspekt řeči – řeč slouží k dorozumívání, k utváření sociálních vztahů, má dopad na vnímání dítěte druhými a jeho postavení ve skupině.

    Úroveň - komunikačních schopností předškolního dítěte je završením dlouhodobého zrání a učení, které je podmíněno a ovlivněno zejména sociálním prostředím.

    Prostřednictvím samostatného pohybu (hrubé motoriky) a manipulace s předměty (jemné motoriky) se dítěti výrazně rozšiřuje možnost poznávání. Dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje s nimi a zároveň je vnímá (vidí, slyší, cítí, dotýká se jich); tím získává informace, zkušenosti. Pro vývoj řeči je nezastupitelné také sluchové a zrakové vnímání.

    Podzim

    • gymnastika mluvidel
     • tváře - výrazy obličeje - usmívat se, mračit,… – procvičování hybnosti rtů
     • rty – stahování koutků rtů - vpravo, vlevo, rty lehce od sebe, rty u sebe
     • - sešpulené rty x rty do kroužku –„posíláme pusu kamarádovi“
     • dolní čelist – při zavřených ústech - vysunout čelist vpřed x vzad, doprava x doleva
     • - jazyk – vyplazování jazyka v rychlejším tempu
    • dechové cvičení
     • foukáme do různých směrů – nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně, foukni si na nos, do ofiny, na bradu,
     • pomalý nádech, dlouhý výdech (uspávání kamaráda PŠŠŠ PŠŠŠ)
     • prohloubený nádech a výdech s doprovodem pohybu – dítě si samo počítá na prstech délku výdechu
    • artikulační cvičení
     • slova opakujeme jako ozvěnu, já ukážu obrázek, řeknu slovo a dítě zopakuje
    • sluchové cvičení
     • rozeznávaní nejrůznějších zvuků v okolí a zvuků způsobených předměty- sluchové hry
     • poznat kamaráda podle zvuku
     • rozvoj fonematického sluchu
     • rytmizace – básniček a říkadel s vytleskáváním
    • zrakové vnímání

    Grafomotorické cvičení – pracovní listy

    • Logico piccolo
     • hrubá motorika
    • pohybové hry
     • jemná motorika
    • manipulace se stavebnicemi, puzzle
     • rozvoj kresby – kreslení - tužkou, malování – houbičkovými barvami
     • rozvoj grafomotoriky- grafické cviky s doprovodem říkadla – prstem ve
     • vzduchu, prstem na pracovní list
     • pohyblivost prstů
     • navlékání bramborových, jeřabinových korálů, trhání, modelování, skládání
     • otisky listů, skládání z přírodnin

    Zima

    • gymnastika mluvidel
     • tváře – vtáhnout tváře do úst, vtáhnout jednu tvář, kreslit prstem po tváři
     • rty – přibližování a oddalování rtů se zvukovým efektem – praská kaštan, hrachový lusk
     • dolní čelist – procvičování čelisti – otvíráme ústa, jako bychom chtěli sníst třešničku x jablíčko
     • jazyk – otevřená ústa klapot koníčka
    • dechové cvičení
     • dlouhý nádech, prudký výdech – koulíme oříškem
     • nádech nosem, dlouhý výdech, nádech nosem – prudký výdech ústy – foukáme do větrníků
     • krátký nádech – dlouhý výdech s artikulací hůůů, fůůů, fíí – co vítr odnese
     • nádech nosem- přerušovaný výdech – foukání do papírového proužku – žížala leze
     • nádech nosem – výdech – foukáme do odkvetlé pampelišky
    • artikulační cvičení
     • napodobování přírodních zvuků
     • opakování vět jako ozvěnu, tvořit věty na jednotlivá slova
    • sluchové cvičení
     • rozeznávání zvuků a tónů
     • rozlišování zvuků z přírody – CD nahrávky
     • rozvoj fonematického sluchu
     • určování první slabiky ve slově – s obrázky ovoce a zeleniny, hub, stromů
     • rytmizace slov – rozklad slov na slabiky
    • zrakové vnímání
     • Logico piccolo
    • hrubá motorika
     • pohybové hry
     • cvičení rovnováhy
    • Jemná motorika
     • rozvoj kresby – kreslení – trojúhelníkovými pastelkami, malování – prstovými barvami
     • rozvoj grafomotoriky- grafické cvičení
     • pohyblivost prstů
     • postupné doteky palce s ostatními prsty na jedné ruce vpřed, i vzad – s říkankou „Tenhle medvěd má rád med“
     • při natažených prstech přitažení a odtažení prstů k sobě a od sebe

    Těšíme se na Vánoce

    • gymnastika mluvidel
     • tváře – nakrčit nos
     • rty – tvořit pevný retný závěr, střídat s otvíráním úst (rybička)
     • dolní čelist – udržet otevřená ústa (postupně prodlužovat)
     • jazyk – vyplazování jazyka v rychlejším tempu (čert)
     • - ťukáme hrotem jazyka do každého zubu (počítáme zuby)
    • dechové cvičení
     • krátký nádech, dlouhý výdech (foukáme si na studené ruce)
     • nádech nosem – foukáme jemně, silněji, nejsilněji (plamínek svíčky)
    • artikulační cvičení
     • říkanky – využít zásobník říkanek s vánoční a předvánoční tématikou
    • sluchové cvičení
     • procvičování směrovosti zvuku a tónů – „Odkud zvoní zvoneček“
     • poznáš, které slovo je nejdelší x nejkratší? Vytleskej si je – s obrázky (dárek x stromeček)
     • poslech pohádky „Čert a Káča“ – při slově čert „BLLL“
    • rozvoj fonematického sluchu
     • rytmizace písniček s využitím pohybu
     • procvičování a určování první hlásky – K, M, B – co patří Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi – najdi předměty, které začínají na K, M, B
    • zraková pozornost
     • umístit obrázky na místo
    • hrubá motorika
     • překážková dráha „ Cesta do Betléma“ pohybová hra „Rybičky, rybáři jedou“
    • jemná motorika
     • stříhání, vytrhávání, skládání papíru - svíčka, kreslení v písku – špetka – nácvik správného držení tužky, zdobení papírového stromečku
     • rozvoj kresby - kreslení, malování – vodovými barvami
     • rozvoj grafomotoriky- pracovní listy s předvánoční a vánoční tématikou
     • pohyblivost prstů – ťukání prsty do desky stolu – střídavě – „hra na klavír“

    Jaro

    • gymnastika mluvidel
     • tváře – „nafouknout“
     • rty – rty u sebe – stáhnout koutky „k sobě“ špulit rty- „zobáček“
     • - rozkmitání rtů – „frkání“
     • - otvíráme x zavíráme rty (ptačí maminka krmí ptáčata)
     • čelisti – napodobování žvýkání
     • jazyk – hrot jazyka leží za řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a
     • nahoru k tvrdému patru „kočičí hřbet“
    • dechové cvičení
     • cvičení vdechových svalů (bránice) – motivace: ťukáme prstem do dlaně jako „ptáček na okně“ a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku
     • výdech spojený s vyslovením jednoho slova – motivace: sova houká (sevřeme ruku před ústa – voláme hůůů)
     • dlouhý nádech a výdech (probouzíme cvrčka)
    • artikulační cvičení
     • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku
     • komunitní kruh – kontrola výslovnosti
     • řekni, co vidíš kolem sebe
    • sluchové cvičení
     • rozeznávání zvuků– rozlišovat hudební nástroje
     • odhadování zvuku různých foukaček
     • rozlišování zvuků z přírody – zpěv ptáků, bzukot včel, …
    • rozvoj fonematického sluchu
     • rytmizace písniček s využitím pohybu
     • určovat poslední slabiku a hlásku (konec prvního slova je stejný jako začátek toho dalšího)
     • využít obrázky (les- strom – moucha …, sova – vana – Nána…)
    • zraková pozornost
     • odlišení shodné a neshodné dvojice lišící se detailem – pracovní list
    • hrubá motorika
     • poskakování, skákání snožmo, skákání po jedné noze – skákání panáka, skákání přes švihadlo
     • cvičení postřehu, koordinace chytání a házení míčem
    • jemná motorika
     • manipulace se stavebnicemi- zatloukačka s hřebíčky, berušková mozaika, stříhání
     • rozvoj kresby – otisky a zapuštění barev
     • rozvoj grafomotoriky- obrázky s barevným pískem – napodobení solení - do písku píšeme ukazováčkem, pískovnice
     • pohyblivost prstrů
     • vysouvání prstů z pěsti – postupně – „kocouří drápky“
     • roztáčení káči
     • házení a chytání drobných míčků – nejlépe naplněných

    Léto

    • gymnastika mluvidel
     • tváře – „nafouknout“ píchla nás vosa
     • „nafouknout“ přelévání tváře
     • rty – rty u sebe – sešpulíme rty x rty do kroužku – „vypouštíme bublinky“
     • čelisti – pozvolné a plynulé otevírání úst do maximálního rozevření a pozvolné
     • a plynulé zavírání úst – velká ryba otevírá a zavírá pusu
     • jazyk – mezi volně položené rty lehce vysunout hrot jazyka a zpět do úst
     • (pohyb pomalý a v malém rozsahu, mezi rty se vysune jen hrot jazyka, ne větší část – šnek vystrkuje růžky)
    • dechové cvičení
     • pomalý nádech, dlouhý výdech (odfukujeme stéblo trávy)
     • nádech nosem – prodloužený výdech- foukání do proužku papíru – „silný vítr před bouřkou)
     • souvislý pomalý nádech a souvislý pomalý výdech
    • artikulační cvičení
     • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku
     • napodobování přírodních zvuků
    • sluchové cvičení
     • hledáme schovanou věc, vydávající přiměřeně hlasitý zvuk
     • napodobení rytmu – vyťukáme, vytleskáme, zapípáme
    • rozvoj fonematického sluchu
     • rozlišování délky slabik – vytleskávat slabiky – co slyšíš (využít i pohyb dlouhý x krátký krok)
    • zraková pozornost
     • zapamatování a vybrání obrázků, které dítě vidělo před schováním 
    • hrubá motorika
     • taneční kroky ve spojení s hudbou, říkadly
     • skákání na trampolíně
    • jemná motorika
     • manipulace s kamínky, mušličkami
     • rozvoj kresby
     • rozvoj grafomotoriky-grafické cviky s říkadly
     • pohyblivost prstů