• Celé Česko čte dětem

    Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.


    Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

    Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

    Proto jsme požádali rodiče a prarodiče dětí, kteří navštěvují nebo navštěvovali o MŠ Kyselka o spolupráci při čtení dětem ve školce. Očekáváme kvalitní a neustálou spolupráci ze strany rodičů a prarodičů, též starších sourozenců i jiných občanů obce. Doufáme v pozitivní ohlasy ze strany dětí při čtení v MŠ, i kladnou odezvu z domova dětí.

    Projekt s účastí rodičů, prarodičů byl z důvodu Covid přerušen. Četbě, práci s knihou, návštěvám knihovny, se věnujeme stále.

     Děkujeme za pochopení