• Provoz

    Provoz mateřské školy zajišťuje 6 pedagogů. Vedoucí učitelka MŠ - Bc. Blanka Zichová.
    Učitelky Bc. Anna Müllerová, Kateřina Eliášová, Michaela Lafatová, Naděžda Šiplová a Petra Markéta Vodenková Dis.
     Jako asistentka pedagoga Lenka Vandáková, Jarmila Hirschauová, Lenka Fichtnerová a školní asistent Lucie Kanická.

    Provoz mateřské školy je od 6:00 do 17:00 hodin.

    Děti obvykle docházejí do MŠ do 8:00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

    Zabezpečení budovy: budova je uzamčena od 8:00 do 11:45 hodin a od 12:15 do 14:30 hodin.

    Platby

    Děti které chodí do posledního ročníku MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst.2).

    Výše úplaty za dítě docházející do MŠ byla stanovena na 400,- Kč měsíčně. Platba je možná v hotovosti v MŠ, nebo převodem na účet.
    Pokud nebude dítě docházet do MŠ ani jeden den v měsíci, bude od úplaty osvobozeno. 

    Platba za předškolní vzdělávání probíhá v hotovosti u učitelek MŠ, nebo převodem na účet 27-4782440227/0100. Platba musí být provedena do 10. dne v měsíci.
    Cena stravného je 38,- Kč den, 42,- Kč u dětí s odkladem školní docházky. Číslo účtu - 43-1068890227/0100.