• Celé Česko čte dětem

   • Návrat k projektu „Celé Česko čte dětem“

    Po velmi dlouhé době se do školky opět vrátily paní knihovnice z Ostrova. Ostrovská městská knihovna velmi dlouho podporuje čtení a lásku ke knihám v našich dětech. Jejich práce a času si velmi vážíme a patří jim velký dík za jejich kreativitu, ochotu, porozumění a vstřícnost.

    První návštěva v letošním školním roce se uskutečnila v pátek 4. 11. 2022. Slečna knihovnice měla pro děti připravenou pohádku a vyprávění z knihy O vlkovi, který moc rád mlsal sladkosti. Krásně čtený text, doprovázený vtipem, poučením a doprovodným programem slečny knihovnice děti velmi zaujal. Bylo vidět nadšení v očích dětí, a to nejen díky sladkostem, které patřily k součásti programu. Závěrečné poučení bylo jasné všem dětem.

    V lednu nás čeká další návštěva pracovnic knihovny a už nyní se těšíme nato, co si pro nás připraví.

     

   • Solná jeskyně

    Naše mateřská škola Kyselka – Pramínek jezdí v tomto školním roce opět do solné jeskyně Karibik. Solná jeskyně je v Tuhnicích vedle Penny marketu. Pobyt v solné jeskyni se stal součástí našeho vzdělávacího programu. Dětem se pobyt v jeskyni velmi líbí a je přínosem pro jejich zdraví. Jezdíme dálkovým autobusem z Kyselky ráno v 7.45 hodin. Vozí nás velmi hodný pan řidič, který nás převeze přes parkoviště a my zdoláme jen kraťoučkou cestu do jeskyně.

    Po pobytu v jeskyni se děti nasvačí, napijí, obléknou a vyrážíme na dlouhou cestu z Tuhnic na dolní nádraží v Karlových Varech, odkud nám v 10.00 hodin jede autobus zpět do Kyselky.

     Věříme, že se dostaví kladné výsledky z návštěv v jeskyni Karibik a naše cesty za zdravím budou přínosem.

 • Informace

   • Program na listopad
   •  

    14. 11. Sebeobrana - 55,- Kč

    15.11. Solná jeskyně 55,- Kč
    15. 11. Pletení věnců s rodiči na zahradě MŠ od 15. 30 hodin

    18. 11. Ředitelské volno – uzavření MŠ

    23. 11. Muzikoterapie

    28. 11. Sebeobrana - 55,- Kč

     

   • „KARLOVARSKÝ VLÁČEK“. 
   • „KARLOVARSKÝ VLÁČEK“

     

    Muzeum Karlovy Vary bude 15. prosince 2022 otvírat výstavu „Svět železnice“. Jedná se o výstavu vláčků – funkčních modelů lokomotiv, vagónů, nádraží a krajin, ale i fotografií, plakátů a všeho, co souvisí s železnicí. Výstava bude připravena s klubem železničních modelářů z Ostrova.

    Karlovarský vláček, jehož jednotlivé vagóny  vyrobily děti z různých mateřských a základních škol prvního stupně v celém Karlovarském kraji budou v tu dobu vystaveny v muzeu Karlovy Vary.

    Každá škola nebo třída může prostřednictvím vagónu prezentovat sebe, svoje město, místní zajímavosti a podobně. Naše Mateřská škola Kyselka reprezentuje naši obec krásným vagónkem vyrobeným nejstaršími dětmi.

    9. 12. navštívíme Karlovarské divadlo a při této příležitosti také muzeum Karlovy Vary, pokud to bude možné.

   • Státní svátky
   • Vánoční prázdniny

    Přerušení provozu Mateřské školy Kyselka v době vánočních prázdnin.

    Mateřská škola bude v provozu do 22. 12. včetně.

    Školka se opět otevře v pondělí 2. 1. 2023.

   • Program na prosinec
   • 2. 12. pátek Vánoční stromeček – OÚ a ZŠ a MŠ Kyselka – park Kyselka   16. hodin
    5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ

    6. 12. promítání v kině – 30,- Kč

    9. 12. Divadlo Karlovy Vary  70,- Kč Žabičky. Podle počtu dětí – Želvičky(upřesníme)

    12. 12. Sebeobrana - 55,- Kč

    Besídka pro seniory – po obědě v restauraci Na Špici od 11 hodin návrat na oběd – nejstarší děti - Žabičky

    13. 12. Besídka pro rodiče od 16 hodin

    14. 12. Pohádka Pan Pohoda 50,- Kč

    20. 12. Vánoční stromeček pro zvířátka – Vánoční akce pro děti a rodiče s MŠ od 16 hodin

    23. 11. Vánoční uzavírka MŠ