• Informace pro rodiče:

        V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí v posledním roce před vstupem do ZŠ
        Pro děti od 5 let je docházka do MŠ povinná. Docházka musí být minimálně 4 hodiny denně. Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termín zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května.