• O nás

    Naším prvořadým úkolem je dobře děti připravit pro další vzdělávání. Většina dětí pokračuje ve vzdělávání na naší základní škole, která je úplná, rodinného typu. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby děti chodily do školky rády. Snažíme se naplnit dětem den radostí, smíchem a hrou, která vede děti k získávání potřebných znalostí, dovedností a návyků.

    Obecná charakteristika

    Naše mateřská škola je součástí Základní školy v Kyselce. Jsme třítřídní mateřská škola s názvem „PRAMÍNEK“. Pramínek proto, že jsme v oblasti s výskytem léčivých minerálních pramenů. Voda z těchto pramenů přináší lidem zdraví a zdraví to je radost. A my chceme, aby i pobyt v naší mateřské škole byl pro děti radostný a zdravý.

    V mateřské škole byl zahájen provoz v roce 1982. Škola byla vybudována v akci Z a nachází se mezi obcemi Radošov a Kyselka u základní školy a poblíž obecního úřadu.

    Na základě změn v uspořádání státní správy a samosprávy ve školství byla k 1.1.2003 mateřská škola sloučena ( vyřazena ze sítě škol ) se Základní školou v Kyselce a byl vytvořen jeden právní subjekt.

    Od 1.9. 2007 byla mateřská škola opět dvoutřídní. 1. třída byla přízemí, 2. třída v prvním patře. Třídy jsou prostorné a světlé, na každém patře je hygienické zařízení, šatny pro děti. V přízemí je vchod na terasu, kterou také využíváme. V 1. třídě je ložnice s lůžky, každé dítě, které odpočívá, má své lůžko označené značkou. V umývárně jsou označené věšáčky na ručníky. Vedle umývárny je šatna, kde jsou označené věšáčky se sáčky a lavičky s botníky. Ze šatny se vchází do třídy, která je rozdělena kobercem na hernu a část se stolečky, kde děti stolují nebo pracují.

    Od 1. 9. 2020 má mateřská škola tři třídy. Třetí třída pro předškoláčky je vybudována v sousedství tělocvičny s veškerým potřebným zázemím.
    Vybavení tříd je stále obnovováno.

    Součástí MŠ je školní kuchyně, které zajišťuje stravování i pro ZŠ. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava a je zajištěn pitný režim.